Planowanie inwestycji

Przygotowanie procesu inwestycyjnego to zespół czynności mający na celu rozpoczęcie inwestycji budowlanej. Nasze usługi obejmują m.in.:

  • Doradztwo przy zakupie gruntów pod inwestycję.
  • Doradztwo związane z wyborem lokalizacji inwestycji.
  • Studium wykonalności, analiza: rynku, ekonomiczna, techniczna, strategiczna.
  • Prace geodezyjne, geologiczne.
  • Kosztorysowanie i budżetowanie.
  • Sporządzanie wniosków do właściwych jednostek samorządu terytorialnego w celu uzyskania decyzji administracyjnych.
  • Uzyskanie warunków technicznych od gestorów sieci.
  • Pomoc przy pozyskiwaniu źródła finansowania, partnerów inwestycyjnych.