Inżynier kontraktu, inspektor nadzoru, kierownik budowy, zarządzanie projektem, Inwestor zastępczy, nadzór Inwestorski

wsparcie już na etapie planowania