Projekt Foresight transfer wiedzy między nauką i przedsiębiorstwami

export niemcy
Rynek niemiecki, ekspansja polskich firm w nowych obszarach.
2 stycznia 2017
Budma 2015 targi mtp
Targi Budma 2018 MTP Poznań, największe wydarzenie w branży.
16 marca 2018

Projekt Foresight transfer wiedzy między nauką i przedsiębiorstwami

Foresight

Foresight

Mieliśmy przyjemność uczestniczyć w konferencji pt. „FORESIGHT – narzędzie przyszłości?”, organizowanej przez Instytut Zachodni i Wielkopolski Związek Pracodawców Prywatnych. Konferencja stanowi część, a zarazem zwieńczenie projektu „Foresight – narzędzie wspierające transfer wiedzy między nauką i przedsiębiorstwami”, realizowanego przez Instytut Zachodni w partnerstwie z Wielkopolskim Związkiem Pracodawców Prywatnych.

Foresight daje możliwość spojrzenia w przyszłość danej branży lub regionu z punktu widzenia szans i zagrożeń, które mogą się pojawić w tym okresie. Co ważne – foresight nie buduje żadnej gotowej ścieżki przyszłości – jak będzie? Tego nie jesteśmy w stanie – my, ludzie – wiedzieć! Możemy natomiast, analizując zjawiska występujące w regionie, w kraju czy na świecie uznać pewne za istotne i/lub prawdopodobne.

Praktycy gospodarczy obserwują zmiany na rynku, na którym działają i na tej podstawie planują dalsze działania. Natomiast naukowcy poszukują szerszej perspektywy – analizują zmiany na rynku w różnych płaszczyznach, aby stwierdzić określone prawidłowości. Czasami te prawidłowości są oczywiste dla praktyków, ale poparte jedynie ich intuicją i obserwacją. Czasami jednak prowadzą do odkrycia nowych faktów, które mogą być kluczowe w procesie decyzyjnym. Przy tworzeniu planów rozwojowych firm zastosowanie ma złota zasada, że plany i wynikające z nich decyzje są tak dobre, jak aktualne, rzetelne i wiarygodne są informacje, na podstawie których były te decyzje podejmowane. Innymi słowy, podejmowanie dobry decyzji biznesowych powinno być poparte rzetelnymi danymi dostarczanymi przez naukę. A nauka, aby mogła tworzyć dla gospodarki i społeczeństwa, musi mieć możliwość dostępu do różnorodnych zjawisk i je analizować. Oba warunki mogą być spełnione w warunkach dobrej komunikacji między obiema grupami.

Takie doskonałe warunki do nawiązywania kontaktów między przedstawicielami świata gospodarki i nauki stwarza organizowana przez Instytut Zachodni w partnerstwie z Wielkopolskim Związkiem Pracodawców Prywatnych konferencja poświęcona foresightowi. Na ile foresight może i kreuje naszą przyszłość będą mieli okazję podyskutować Państwo z ekspertami zaproszonymi na to spotkanie. Warto mówić i myśleć o przyszłości – przyszłość zaczyna się dziś.

5/5 - (3 votes)