Realizacja inwestycji

Dysonujemy kadrą, którą tworzą architekci, inżynierowie (z uprawnieniami) wszystkich branż, kierownicy projektów, kosztorysanci, ekonomiści dzięki którym tworzymy dedykowane zespoły do realizacji projektów.

Nasze usługi obejmują m.in.:


  • Doradztwo przy wyborze dostawców, wykonawców.
  • Inwestor zastępczy
  • Zarządzanie inwestycją
  • Nadzór inwestorski nad realizacją przedsięwzięcia w zakresie wymaganym przez przepisy prawa budowlanego.
  • Organizacja przetargu w celu wyłonienia Generalnego Wykonawcy robót oraz wsparcie przy sporządzaniu umów o roboty budowlane.
  • Nadzór zgodności wykonywanych prac z projektami, normami oraz pozwoleniem na budowę.
  • Uczestnictwo w odbiorach poszczególnych robót i etapów projektu.
  • Weryfikacja rozliczeń podwykonawców i innych uczestników projektu.
  • Stały udział w zebraniach i inspekcje placu budowy, raportowanie omawiające między innymi postęp robót.
  • Analiza harmonogramów, dokumentów, pozwoleń administracyjnych, umów i budżetu projektu.